finger on keyboard

Mēs Jums varam piedāvāt šādus pakalpojumus:

 • Programmatūras izstrāde MS Windows 2000/XP/Vista videi kā arī Windows CE (ar .NET Compact Framework 2 atbalstu)
 • Klienta – servera programmatūras sistēmu izstrāde
 • Web aplikāciju izstrāde
 • Konsultācijas IT jautājumos
 • Vairāku programmu/sitēmu integrēšana biznesa procesu automatizācijas nodrošināšanai


Pamatā izmantotās tehnoloģijas Windows programmām:

 • MS .NET Framework 2 - 3.5
 • MS Visual Studio 2008
 • MS SQL Server 2005 Express

  Pamatā izmantotās tehnoloģijas Web aplikācijām:
 • Ruby 1.8.X
 • Rails 2.X
 • PostgreSQL 8.X